تاسیس باشگاه ورزشی برای دانشجویان پیام نور مرکز فریمان

.

 

کاری پسندیده از سوی دانشجوی نخبه ورزشی دانشگاه پیام نور مرکز فریمان خراسان رضوی

تاسیس باشگاه ورزشی برای دانشجویان و جوانان

 

حسین سلطان میرزایی دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور مرکز فریمان به منظور گسترش ورزش در بین جوانان اقدام به تاسیس باشگاه ورزشی نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، حسین سلطان میزایی دانشجوی رشته حقوق  دانشگاه پیام نور فریمان با پیگیری و کمک گرفتن از شهرداری وشورای شهر سفید سنگ و اداره جوانان وورزش شهرستان موفق به تاسیس باشگاه ورزشی برای دانشجویان و جوانان شده است.

این نخبه ورزشی آبان ماه در مسابقات(پاورلفتینگ) جهانی آمریکا و در آینده نه چندان دور  در مسابقات بلاروس قهرمانی دانشجویان جهان به عنوان نماینده شایسته ایران (خراسان وپیام نور) شرکت خواهد نمود.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ