خانم خاتون جان حسن پوردانشجوی بزرگسال دانشگاه پیام نورمرکزشاهین شهربا ۶۸سال سن دررشته علوم تربیتی مسغول به تحصیل است

.

 

بنا به گزارش روابط عمومی دانشگاه خانم خاتون جان حسن پورسورشجانی دانشجوی بزرگسال این مرکز که درحال حاضردانشجوی رشته علوم تربیتی میباشد . این بانوی دانشجو ورودی سال ۱۳۹۰  ودارای ۶۸ سال سن میباشد .

خانم حسن پوراظهارداشت : بنده بازنشسته اداره آموزش وپرورش بوده وحدود ۳۰ سال در مسیر آموزش وتربیت فرزندان میهن اسلامی بوده ام  و دراین مدت عمروانرژی خودرا درامورآموزشی وارتقا علم واندیشه آینده سازان این مرز وبوم صرف نموده  وبه آنان افتخار میکنم ودراین راه هیچگاه از تلاش ، کسب علم وارتقا معلومات عمومی خود دست برنداشته ام. دارای شش فرزند میباشم که همگی دارای تحصیلات عالیه ودانشگاهی میباشند  ودرزندگی فردی واجتماعی موفق بوده ومایه فخرومباهات هستند .

خانم حسن پوردرخصوص انگیزه  وتلاش درزمینه تحصیلات دانشگاهی گفت : انگیزه من نسبت به ادامه تحصیل علاقمندی زیاد به کسب دانش ، مطالعه ، پیگیری منابع علمی وارتقا معلومات عمومی میباشد که درحال حاضر ازفرصت های فرارودر دوران بازنشستگی استفاده نموده وتحصیل مینمایم .

وی در توصیه به جوانان ودانشجویان اضافه نمود : " برای تلاش وموفقیت هیچگاه دیرنیست ، وقت طلاست ، قدرخودتان وعمرتان را بدانید " .

این  معلم با تجربه ومادر موفق دلیل انتخاب دانشگاه پیام نوررا برای ادامه تحصیل اینطور بیان نمود : دانشگاه پیام نوردانشجومحوراست  با کیفیت آموزشی مطلوب  همراه با منابع آموزشی غنی  که طبعا دانشجوبا سوادترو بامعلومات بیشترفارغ التحصیل میگردد

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ