مسابقه سازه های نجات تخم مرغ بین دانشجویان دانشگاه های سنندج در محوطه دانشگاه پیام نور این شهر برگزار شد.

.

در این مسابقه شرکت کنندگان سازه های خود را که به منظور نجات تخم مرغ با استفاده از دانش فیزیک ساخته بودند، با هم مقایسه کردند.

۱۳ گروه از دانشگاه پیام نور سنندج، دانشگاه  آزاد اسلامی و دانشگاه علمی کاربردی در این مسابقه شرکت کردند

سه اصل اساسی نجات، دقت و سرعت از اساس محوری این مسابقه بود که دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سنندج توانستند با تکیه بر دانش و ابتکار خود، مقام های اول و سوم این مسابقه را از آن خود کنند و دانشگاه آزاد اسلامی هم توانست به جایگاه دوم برسد.

داوری این دوره از مسابقات را دکتر البرز داوودی، مهندس ایوب بهرامی و مهندس پرویز اکبری به عهده داشتند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ