اجرای صحیح قوانین اداری و استخدامی عدالت وانضباط اداری را در پی خواهد داشت

.

طی جلسه ای با حضور آقای حاج محمد علی سرپرست اداره کل منابع انسانی دانشگاه پیام نور در استان البرز،مشکلات اعضای علمی و اداری دانشگاه پیام نور استان البرز مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، این جلسه با هدف بررسی مشکلات و مسائل پرسنل علمی و اداری و اجرای آئین نامه های استخدامی در دانشگاه پیام نور استان البرز و همچنین بررسی پیشنهادات و راهکارهای گذر از موانع موجود با حضور مسئولان سازمان مرکزی تشکیل شد.
حاج محمد علی در این جلسه اظهار داشت:ثثبیت وضعیت استخدامی و ارتقاء کارکنان در آئین نامه جدید اداری و استخدامی که بزودی به همه استانها اعلام خواهد داشت، مد نظر قرار گرفته است.
وی در ادامه تصریح کرد:در همین راستا برنامه های مدونی در راستای اهداف کیفی و ماموریت گرایی دانشگاه در حوزه منابع انسانی تنظبم شده و بزودی اجرایی خواهد شد.
سرپرست اداره کل منابع انسانی و همکارانشان در ادامه به سوالات کارشناسان حوزه اجرایی و اداری دانشگاه پیام نور استان البرز پاسخ دادند.
دکتر اسحاق جلالیان رئیس دانشگاه پیام نور استان البرز نیز در این جلسه بیان کرد التزام به قوانین اداری و استخدامی ابزار لازم برای برقراری عدالت در مدیریت منابع انسانی تلقی می گردد،کما ایتکه اجرای صحیح این قوانین عدالت و انضباط اداری را در پی خواهد داشت.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ