دانشجوی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان بعنوان عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری انتخاب شد.

.

محسن خواجه زاده عضو اصلی کمیته ناظربرنشریات دانشجویی دانشگاه پیام نور مدیر مسئول نشریه دایره و  دانشجوی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان با کسب ۴۴ رای به عنوان عضو علی البدل انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه چهاردهمین همایش انتخابات شورای مرکزی کمیته ناظر برنشریات دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در دانشگاه زنجان با حضور دویست وبیست نفر از مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم برگزارشد که درپایان دو نفر عضو اصلی ویک نفرعضو علی البدل برای حضور درجلسات کمیته ناظربرنشریات دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری انتخاب شدند.

لازم به ذکراست علاوه برایشان آقایان کامفیروزی و فیض آبادی ازدانشگاه تهران به ترتیب به عنوان اعضای اصلی این شورا، منتخب مدیران مسئول دانشگاه های سراسرکشور شدند

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ