با پیگیری‌های مستمر سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز یزد، پروژه ی تمکیل سردرب دانشگاه در حال اتمام می باشد .

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه : این پروژه که به دلیل عدم انجام تعهدات پیمانکار قبلی مدتی متوقف شده بود مجدداً با پیگیری سرپرست مرکز، ضمن لغو قرارداد قبلی نسبت به تامین اعتبار و برگزاری مناقصه جهت تعیین پیمانکار جدید و تکمیل آن از دی ماه ۱۳۹۴ اقدام شد که به حول و قوه الهی این پروژه در آینده ی نزدیک افتتاح خواهدشد. لازم به ذکر است در حال حاضر مراحل سفت کاری به اتمام رسیده و نصب تأسیسات مربوط به  آب ، برق و گاز آغاز شده است .    

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ