توصیه های معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور استان تهران به مدیران و کارشناسان فرهنگی مراکز و واحدها استان

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، معاون آموزشی، پژوهشی، اجتماعی و فرهنگی دانشگاه پیام نور استان تهران با نقد فعالیت های همکاران فرهنگی در گذشته، ضمن تشریح فعالیت شوراهای فرهنگی مراکز و واحدها و بررسی مشکلات پیشین ، از جانب دکتر جمشیدی رییس دانشگاه پیام نور استان تهران و از سوی خود این وعده را داد که؛ شما به عنوان دبیران شورای فرهنگی مراکز و واحدها مطمئن باشید که هرچه در راستای فعالیت های فرهنگی مصوب کنید که مخاطبش دانشجو باشد و در چهارچوب اعتبارات فرهنگی که به شما ابلاغ خواهد شد، ما مخالفت نمی کنیم.
دکتر مرادی با انتقاد از واحدهای دانشگاهی که نسبت به ثبت فعالیت ها در درگاه وزارت علوم و ارائه گزارش کم کاری می کنند،‌ گفت: در شهرهای استان تهران، بیش از خود شهر تهران فعالیت ها نمود دارد؛ چون مسوولان شهری این فعالیت ها را می بینند و این فرصت خوبی را برای همکاران ما در مراکز و واحدها ایجاد کند، ولی بعضی از مراکز و واحدها آن طور که باید از این موقعیت استفاده نکرده اند.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور استان تهران گفت: مراکز و واحدهای دانشگاهی دانشگاه پیام نور استان تهران به لحاظ موقعیت مکانی در زاویه دید و مورد توقع و انتظار سازمان مرکزی اند و از این عزیزان انتظار بیشتری می رود.
وی در ادامه ضمن توجه دادن مدیران فرهنگی به " برنامه ریزی فرهنگی "، بر مشارکت و اجرای برنامه ها توسط دانشجویان تاکید کرد و اظهار داشت : مدیران فرهنگی بیشتر باید در برنامه ریزی و هدایت دانشجویان در فعالیت های فرهنگی اقدام کنند و در بحث اجرا، دانشجویان را سهیم کنند.
دکتر مرادی با اشاره به ظرفیت قابل توجه دانشجویی در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان تهران، اظهار داشت: مشارکت دادن توانمندی های دانشجویان در فعالیت های فرهنگی منوط به شناخت آن ها و داشتن بانک اطلاعاتی در حوزه های مختلف دانشجویی است.
ایشان نشاط در فعالیت های فرهنگی را لازمه کار برای جوانان دانست و از مسوولان فرهنگی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان تهران خواست تا علاوه بر انجام فعالیت های مورد تاکید از جمله؛ ‌کرسی های آزاداندیشی، نشریات دانشجویی و سایر فعالیت ها،‌ با خلاقیت و نوآوری در فعالیت های فرهنگی، در راستای ایجاد نشاط و حرکت آفرینی در دانشجویان سعی و تلاش کنند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ