انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور واحد شهرری نور موفق به کسب عنوان تیم برگزیده دانشگاه پیام نور شد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور واحد شهرری در نخستین مسابقات سراسری برنامه نویسی ACM دانشگاه پیام نور موفق به کسب عنوان " تیم برگزیده دانشگاه پیام نور " شد .
نخستین مسابقات سراسری برنامه نویسی ACM دانشگاه پیام نور در استان مازندران برگزار شد .در این مسابقات،‌ دو تیم از دانشگاه امیرکبیر و یک تیم از دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه نخست تا سوم را کسب کردند.
این مسابقه در دو روز متوالی بین ۴۱ تیم از دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد که دانشجویان فعال انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نورشهرری به عنوان نماینده استان تهران در این مسابقات شرکت کرده و موفق به کسب عنوان تیم برگزیده دانشگاه پیام نور شدند .

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ