مرحله استانی بیستمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشگاه پیام نور در ستاد استان زنجان برگزار شد.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، شرکت کنندگان در این مسابقات در دو بخش خواهران و برادران به رقابت پرداختند.
مسابقات سراسری قرآن و عترت با حضور ۳۵ دانشجو شامل ۱۷ خواهر و ۱۸ برادر در رشته های قرائت تحقیق و ترتیل، قرائت دعا، اذان، و در رشته حفظ، شامل حفظ ۵، ۱۰، ۲۰ و کل قرآن کریم از مرکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان زنجان برگزار شد.
در بخش خواهران و در رشته ی قرائت تحقیق معصومه کاج از زنجان و مریم بیگدلی از قیدار به ترتیب اول و دوم شدند و در رشته قرائت ترتیل زهرا محمدی از قیدار، مریم محمدی از خرمدره و مینا بیات از مرکز زنجان به مقام اول تا سوم دست یافتند.
همچنین در رشته های حفظ خواهران نیز به ترتیب سمیرا غفاری از قیدار و معصومه محمدی در حفظ ۵ جزء، زویا ارغوانی فرد، نرگس رضایی و زیبا نقی لو هر سه از مرکز زنجان در حفظ ۱۰ جزء، زینب غنی لو از زنجان در حفظ ۲۰ جزء، زیبا خدابنده لو از قیدار و خدیجه صیدی از زنجان به ترتیب حائز رتبه های برتر شدند.
در بخش برادران نیز آقایان یحیی داداشی از زنجان، احمد محمودی مهتری از زنجان و وحید حنیفه لو از خرمدره در رشته اذان، محمد امینی از ابهر، اکبر قرادلو از قیدار و بهزاد قبادیان از زنجان در رشته دعا و مناجات خوانی و علی غنی لو از زنجان در رشته حفظ ۲۰ جزء، مقام های اول تا سوم را کسب کردند.
همچنین آقایان سید وحید موسوی از قیدار، مسلم مقدم از ابهر، احمد گنج خانی از قیدار در رشته قرائت تحقیق و آقایان سید مهدی موسوی از قیدار، وحید حاجیلو از زنجان، سعید عباسی ها از سلطانیه در رشته قرائت ترتیل به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.
گفتنی است مرحله کشوری بیستمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشگاه پیام نور به میزبانی استان قزوین در شهریور ماه سال جاری برگزار می شود.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ