کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی مراکز وواحدهای دانشگاه پیام نور استان فارس برگزار شد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، دراین کارگاه آموزشی که از سوی اداره فرهنگی واجتماعی دانشگاه پیام نور استان فارس برگزار شده بود، شرکت کنندگان با جدیدترین شیوه های خبرنویسی، تکنیک ها ومهارتهای انتشار نشریه دانشجویی و همچنین نحوه شرکت در جشنواره های کشوری آشنا شدند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ