نمایشگاه دستاوردهای پژوهش،فناوری و صنعت استان خراسان جنوبی با حضور دانشگاه پیام نور استان افتتاح شد.

.

به گزارش روابط عمومی، این نمایشگاه توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان جنوبی و جمعی از مسئولان استانی افتتاح و مورد بازدید قرار گرفت.
در این نمایشگاه غرفه دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی نیز افتتاح و تا ۹ آذرماه دستاوردهای پژوهشی آن مورد بازدید مسئولان و عموم قرار خواهد گرفت.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ