تریبون آزاد دانشجویی با موضوع نقش دانشگاهیان در بهبود فرهنگ عمومی جامعه در دانشگاه پیام نور واحد پارس آباد استان اردبیل برگزار شد.

.

ولی شیرپور سرپرست دانشگاه پیام نور واحد پارس آباد، هدف از برگزاری تریبون های آزاد دانشجویی را ارتقاء فرهنگ نقد و بررسی در جامعه دانست و خاطر نشان ساخت: ما چهارمین تریبون آزاد دانشجویی را در واحد پارس آباد برگزار می کنیم و امیدواریم دانشجویان با اطلاعات کافی در این نوع کرسی ها حضور یافته و نظرات و نقدهای خود را در راستای اهداف برنامه ارائه نمایند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ