دکتر رستمی ابوسعیدی انتخاب دکتر منصور غلامی را به عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تبریک گفت

.

در متن پیام دکتر رستمی ابوسعیدی آمده است:

جناب آقای دکتر منصور غلامی
وزیر محترم علوم، تحقیقات وفناوری

انتخاب حضرتعالی از سوی رئیس جمهور محترم و همچنین کسب رای اعتماد قاطع نمایندگان ملت برای خدمت در کسوت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را تبریک عرض می نمایم.
بدون شک پشتوانه فعالیت های شاخص و ارزشمند علمی و به ویژه تخصص و تجربه حضرتعالی در عرصه دانشگاهی، این انتخاب شایسته را رقم زده و امید است این حضور اثر بخش منشآء خدمات پرباری در عرصه آموزش عالی بوده و جامعه دانشگاهی را استوارتر از گذشته در مسیر تکامل، پیشرفت و تعالی بیشتر رهنمون سازد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ