دانشگاه پیام نور نقش اساسی در تربیت نیروی انسانی و تحولات فرهنگی جامعه دارد

.

  

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری ،  دکتر علیرضا آبرود سرپرست دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری با حضور در نشست شورای اداری شهرستان لردگان با اشاره به اهمیت و جایگاه دانشگاه پیام نور در کشور اظهار کرد :  دانشگاه پیام نور همواره نقش اساسی در تربیت نیروی انسانی و تحولات فرهنگی  در جامعه داشته است و ضرورت حمایت توسط مدیران استانی و اجرایی را برای توسعه لزوم دارد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ