تفاهم نامه همکاری دانشگاه پیام نور و جهاد دانشگاهی استان بوشهر منعقد شد

.

به منظور ارتقا و توسعه همکاری مشترک و بهره مندی از ظرفیت های موجود تفاهم نامه همکاری دانشگاه پیام نور استان بوشهر و جهاد دانشگاهی منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، رییس این دانشگاه گفت: به منظور تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه توسعه فعالیت های فرهنگی آموزشی، پژوهشی و اشتغال تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه پیام نور استان بوشهر و جهاد دانشگاهی استان منعقد شد.
دکتر محمد رضا بحرانی افزود: ارتباط هدفمند با مراکز فرهنگی علمی تحقیقاتی و آموزشی به منظور بهره گیری از مدلهای علمی در امور توسعه ،استفاده از فضاهای آموزشی و فرهنگی طرفین به منظور توسعه فعالیت های فرهنگی آموزشی و پژوهشی، مشارکت در زمینه فعالیت های فرهنگی پژوهشی آموزشی و اشتغال وهمچنین تبادل اطلاعات به منظور بهره گیری متقابل از ظرفیت های موجود با توجه به اهداف طرفین و انعکاس اولویت های تحقیقاتی آموزشی واحدهای تحت پوشش طرفین به یکدیگر از اهداف این تفاهم نامه است.

رییس جهاد دانشگاه استان بوشهر نیز در این خصوص اظهار داشت : استفاده از ظرفیت های علمی،پژوهشی، فرهنگی و حتی فیزیکی دانشگاه ها از اهداف همکاری جهاد دانشگاهی با دانشگاه های استان است.
دکتر علی احمد زاده افزود: امیدواریم با تعاملاتی که در این خصوص با دانشگاه های استان صورت
می گیرد بتوانیم هرچه بیشتر درتوسعه استان تلاش کنیم.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ