اولین مرکز ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان افتتاح شد

.

به منظور ارتقاء سطح مهارت ها و توانمندی های دانشجویان، اولین مرکز ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان دانشگاه پیام نور استان فارس در دانشگاه پیام نور استهبان آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نو ر، در این مراسم دکتر کوشکی مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان فارس با تشکر از مرکز آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاه پیام نورشهرستان استهبا ن در خصوص انعقاد تفاهم نامه،راه اندازی اولین مرکز ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان ( SCD )، هدف از راه اندازی این مرکز را برنامه ریزی دوره های آموزش مهارتی مرتبط برای دانشجویان دانشگاه پیا م نور استهبان اعلام نمود.
دکتر قرائتی رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس نیز دراین مراسم با اشاره به اهمیت تحقق شعار سال که توسط مقام معظم رهبری تعیین شده است، گفت: با ایجاد چنین مراکزی، فرصت آموزش مهارتی برای دانشجویان پیش می آید تا در زمان تحصیل، مهارتی مناسب با رشته تحصیلی خود را فراگرفته و تجربه نمایند و این رویکرد می تواند در آینده دسترسی به فرصت های شغلی را برای دانشجویان سهل تر نماید.
دکتر قرائتی اظهار داشت: در کشورهای پیشرفته دنیا افراد مهارت دیده هستند که در توسعه کشورشان تصمیم گیر و تصمیم سازند و اینکه جوانان در کشورمان به دنبال کسب دانش و مدرک هستند بسیار خوب است ولی باید این دانش به عمل نیز تبدیل گردد تا در جامعه قابل لمس باشد
وی افزود:این فرصت را دانشگاه پیام نور با همکاری مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان برای دانشجویان میسر نموده و دانشجویان باید از این فرصت به نحو احسن استفاده کنند.
شرفی فرمانداراستهبان نیز در این مراسم گفت: این موسسه با نگرش مهارتی شروع به فعالیت نموده و نشانه برجسته آن هم، موضوع راه اندازی مرکز ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان ( SCD ) با کمک مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان است که با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان با آموزش های مهارتی و ارتباط با صنعت می باشد.
درحاشیه این مراسم تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه پیام نور استان و اداره کل فنی وحرفه ای استان فارس به امضاءطرفین رسید.
حضور درجلسه شورای اداری شهرستان،جلسه با کارکنان مرکز و بازدید از مجتمع گلخانه که توسط بخش خصوصی دردانشگاه پیام نور استهبان احداث شده است از دیگر برنامه های سفر یک روزه رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس به شهرستان استهبان بود.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ