آموزش« ارزان و آزاد» و «کیفیت بالا»، برگ برنده دانشگاه پیام نور است

.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور گفت: آموزش ارزان تر، آزادی، انعطاف پذیری و محتوای آموزش ترکیبی و همچنین کیفیت بالا برگ برنده دانشگاه پیام نور است.
دکتر فراهانی در نشست با اعضای هیات علمی که با هدف بررسی آیین نامه فعالیت های علمی در سازمان مرکزی برگزار شد، افزود: آیین نامه فعالیت های علمی محاسن بسیار بالایی دارد که اعضای هیات علمی با اجرای آن در بلند مدت، علاوه بر اینکه بسترهای ارتقای خود را فراهم می آورند، دانشگاه را در مسیر توسعه علمی و ارتقای کیفی قرار می دهند.
وی پرورش نیروهای متخصص به کمک اعضای هیات علمی و محتوای منابع درسی را مهم ترین وظیفه دانشگاه دانست واظهار داشت: دانشگاه پیام نور بخش اعظمی از هزینه های خود را از محل شهریه های دانشجویان تامین می کند و وظیفه ما جذب و حفظ دانشجویان از طریق رعایت اصول آموزشی وحفظ و ارتقای کیفیت است و دراین زمینه اعضای هیات علمی می توانند نقش ویژه ایفا نمایند.
وی با اشاره به فضای رقابتی بین دانشگاه های شهریه بگیرگفت: دراین برهه حساس، دانشگاهی می تواند پیشرو و موفق باشد که کیفیت آموزش خود را حفظ و ارتقا بخشد و فضایی متفاوت از دوره دبیرستان دانشجویان از لحاظ علمی ، آموزشی و رعایت معیارهای علمی و آموزشی فراهم آورد.
وی اجرای آیین نامه فعالیت های علمی را ضرورت انکار ناپذیر دانست و گفت : اعضای هیات علمی با اجرایی این آیین نامه می توانند به درستی موظفی خود را تکمیل نموده و با ارتقای بیشتر ،از هرگونه آسیب به خود و  دانشگاه جلوگیری خواهند کرد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ