گزارش تصویری بازدید ریاست عالی دانشگاه از مرکز رامسر

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر رستمی ابوسعیدی از مرکز رامسر بازدید کرد.


منبع مطلب
0

ارسال پاسخ