دانشجویان دختردانشگاه پیام نور چهارمحال وبختیاری در بیست ویکمین جشنواره سراسری قرآن و عترت موفق به کسب رتبه شدند.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان ، سه نفر از دانشجویان دختر پیام نور استان در بیست ویکمین جشنواره سراسری قرآن و عترت موفق به کسب رتبه شدند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ