تدوین و چاپ یک عنوان استاندارد ملی ایران

.

یک عنوان استاندار ملی ایران درخصوص کارت های شناسایی کارت های حافظه نوری روش ضبط تمام نگاشتی توسط مهندس مهدی نامدارزادگان عضو هیات علمی و معاون دانشگاه پیام نور استان بوشهر تدوین و چاپ شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور،مهندس مهدی نامدارزادگان دراین خصوص گفت: هدف از تدوین این استاندارد ملی تعیین و ارائه مشخصه های فیزیکی کارت های شناسایی یا حافظه های نوری است که اطلاعات بر روی آن ها به روش تمام نگاشتی(Holographic ) ضبط می شود. تمام نگاری(Holography ) یک تکتیک انقلابی عرصه فناوری است که عکس برداری سه بعدی( یعنی کامل ) از یک شی یا صحنه را ممکن می سازد.
وی افزود: چالش های اصلی در حوزه کارت های حافظه می توان از امنیت ذخیره سازی اطلاعات، طول عمر حافظه، نرخ تبادل و ظرفیت و روش های نگهداری اطلاعات روی حافظه نام برد.

عضو هیات علمی و معاون دانشگاه پیام نور استان بوشهر گفت:هر روش آزمون برای یک محصول مثلا یک کارت حافظه یا یک کارت شناسایی الکترونیکی، برگرفته از یک یا چند استاندارد پایه است، مثلا استاندارد ملی ایران ایزو ای ای سی ۷۸۱۰ و یا چند استاندارد بین المللی مکمل که فناوری هایی را برای ذخیره اطلاعات بکار رفته در کاربردهای این گونه کارتهای حافظه یا شناسایی تعریف می کند.

وی همچنین درخصوص فرآیند تدوین استاندارد ملی تشریح کرد: تدوین یک استاندارد ملی به این شکل است که پس از تصویب موضوع توسط عضو هیات علمی سازمان ملی استاندارد، آن استاندارد در کمیته فنی متشکل از اعضا متخصص بررسی و تایید وپس از ویراستاری، در سازمان ملی استاندارد بررسی دقیق و تایید می گردد. در انتها شماره آن استاندارد ملی اخذ و توسط آن سازمان چاپ و برای اجرا ابلاغ می شود.

گفتنی استاندارد کارت های شناسایی –کارت های حافظه نوری- روش تمام انگشتی به شماره ۱۶۴۹۹ توسط موسسه ملی استاندارد ایران چاپ و در سایت آن موسسه در بخش استانداردها قابل دریافت و استفاده است.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ