مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه پیام نور راه اندازی شد

.

دکتر محمد تقی امینی از راه اندازی مرکز مطالعات مدیریت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی، سرپرست مرکز مطالعات مدیریت با اشاره به اهداف کلی این مرکز اظهار داشت: مرکز مطالعات مدیریت با هدف «پژوهش و نوآوری»، « نظریه پردازی، نقد و نظر درباره مسائل مدیریت»، « ارائه خدمات مشاوره با استفاده از دستاوردهای علمی نوین»، «شناسایی مسائل مهم مدیریتی، سازمانی»، « توسعه تفکر راهبردی و آینده‌نگری در حل مسایل مدیریتی»،« ایجاد شبکه ارزیابی مدیریت سازمان‌ها و شرکتها»،« توسعه پژوهش‌های بین رشته‌ای»«آموزش حرفه‌ای مدیران»،«کمک به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران در سطوح سازمانی، ملی و منطقه‌ای در قالب اتاقهای فکری»،«سازماندهی پژوهانه (گرنت) اساتید»،« نقد کتب رشته مدیریت دانشگاه» و«برگزاری کارگاهها، همایش‌ها و کنفرانس‌های علمی، تخصصی و … » راه اندازی شده است.
دکتر محمد تقی امینی با عنوان اینکه علیرغم تازه تاسیس بودن این مرکز، تاکنون اقدامات درخور توجهی انجام شده است، افزود: تهیه استراتژی پیوست نگار فرهنگی با مشارکت بسیج اساتید، برگزاری جلسات نقد و بررسی کتابهای درسی پیام نور با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، برگزاری جلسات متعدد کارگروه تحقق شعار سال ۹۶ و ارائه راهکارهای متعدد درخصوص این موضوع، اتمام دو رساله دکتری با عناوین: «سیاست گذاری قدرت نرم» و «مدل کارآفرینی ارزش آفرین» و دو رساله دکتری در حال انجام تحت نظارت مرکز مطالعات با عناوین: «طراحی الگوی مدیریت جهادی» و «طراحی و تدوین الگوی توسعه صنعت گردشگری با رویکرد اقتصاد مقاومتی با تاکید بر ورود گردشگران خارجی» و شرکت در جلسات کرسیهای نقد و نظریه پردازی از جمله این اقدامات است.
دکتر امینی یادآور شد: کلیه اساتید علاقه مند به مباحث مدیریت، به ویژه اساتید گروه مدیریت دانشگاه می توانند برای همکاری با مرکز مطالعات مدیریت واقع در سازمان مرکزی دانشگاه با شماره تماس: ۲۲۴۵۵۰۷۴-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ