امروز در بسیاری از عرصه های دانش، برتر ازاروپائیان هستیم

.

رئیس دانشگاه پیام نور استان کرمان درنهمین همایش ملی ریاضی گفت: امروز در بسیاری از عرصه های دانش برتر ازاروپائیان به خصوص در علم ریاضی به تولید دانش مشغول هستیم .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه خانم دکتر معین الدینی صبح امروز در نهمین همایش ملی ریاضی پیام نوراظهار داشت: دانشمند هر جا که رود قدر ببیند وبر صدر نشیند و در تفکر ایرانی اسلامی دانشمندان از مرتبه ای بسیار بالایی برخوردارند وپاداش عالم نزد خداوند از پاداش روزه دار وجهادگر برتر است وامام صادق عالمان را وارثان وجانشین خداوند می داند.
رئیس دانشگاه پیام نور استان کرمان گفت: جریان علم گوهری است که اختصاص به هیچ ملتی ندارد و روز گاری غربیان از ما آموختند و وروزگاری ما از آنها روش ها ونکته هایی اموختیم وامروز در بسیاری از عرصه های دانش همپای اروپائیان وگاه برتر از آنها در حوزه های مختلف علمی به خصوص علم ریاضی ما نیز به تولید دانش مشغولیم و به ارتقای سطح دانش وفرهنگ جهانی کمک می کنیم .
دکتر معین الدینی افزود: میراث ماندگار ما در حوزه ریاضی به دستاوردهای بی نظیری همانند احصاء العلوم ،شرح شمار هندی ، هندسه فضایی،هندسه تحلیلی ،معادله سرعت ،علم مثلثات،و..افتخار داردواینها به مصداق مشتی نمونه خروار است.
وی افزود: اصولا" افتخار به گذشته هرچند ضروری است واما ماندن در آن عاقلانه نست وایران عزیز امروز نیز صاحب نظران بسیار تا ثیر گزاری را در عرصه های مختلف علوم از جمله علم ریاضی به جهانیان ارزانی داشته است.
نهمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور در پردیس شماره ۱ دانشگاه پیام نور استان کرمان ۲۶و۲۷ مهر ماه در حال بر گزاری است

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ