دانشگاه پیام نور با همکاری دانشگاه های معتبر جهان دوره های مشترک برگزار می کند

.

دکتر میرزایی با عنوان اینکه دانشگاه پیام نور با همکاری دانشگاه های معتبر جهان، دوره های مشترک برگزار می کند، افزود: با استفاده از ظرفیت های موجود در بخش بین الملل دانشگاه، به دنبال آن هستیم که با همراهی دانشگاه های معتبر و بین المللی، دوره های مشترک آموزشی برگزار کنیم.
رئیس دفتر بین الملل دانشگاه پیام نور با اشاره به جایگاه و ظرفیت های موثر این دانشگاه در عرصه جهانی اظهار داشت: خوشبختانه دانشگاه پیام نور در سطح دانشگاه های معتبر دنیا حرف های فراوانی برای گفتن داشته و از این ظرفیت ها برای ادامه تحصیل استقبال مناسبی صورت گرفته است.
وی با عنوان اینکه ما به دنبال گسترش زمینه های همکاری مشترک با دانشگاه ها هستیم، گفت: با گسترش این همکاری ها ، می توانیم در راستای ارتقای کیفیت علمی دانشگاه معادل با استانداردهای جهانی گام های سازنده ای برداریم.
دکتر میرزایی گفت: با حمایت و نگاه مثبت مجموعه دانشگاه پیام نور به گسترش خدمات علمی بین المللی، مذاکراتی با دانشگاه های معتبر دنیا انجام شده و به زودی شاهد شروع این دوره ها خواهیم بود.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ