همکاری دانشگاه پیام نور استهبان جهت راه اندازی کارگاه تولیدی پوشاک،مصداق بارزی از تعامل بین دانشگاه وصنعت است

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، استاندار فارس در حاشیه سفر یک روزه خود به استهبان ازکارگاه تولیدی پوشاک ایلیا کوثر که با همکاری دانشگاه پیام نور استهبان وبخش خصوصی راه اندازی شده است بازدید کرد.
مهندس تباداربا تاکید بر لزوم ایجاد مجموعه های تولیدی و اشتغال جوانان گفت: ایجاد این چنین محیط هایی که زمینه اشتغال جوانان را فراهم کرده است یکی از الزامات جامعه است .
استاندار فارس ضمن ابراز خرسندی، این حرکت دانشگاه پیام نور استهبان را مصداق بارزی از تعامل بین صنعت ودانشگاه دانست وافزود: با توجه به پتانسیل های موجود در دانشگاه پیام نور استهبان بایستی این گونه همکاری ها با بخش صنعتی بیشتر از گذشته به چشم آید.
در ادامه این بازدید کوچک زاده رئیس دانشگاه پیام نور استهبان توضیحاتی در رابطه با نحوه مشارکت دانشگاه پیام نور وسرمایه گذار بخش خصوصی پیرامون راه اندازی این واحد تولیدی پوشاک ارائه کرد.
درپایان این دیدار استاندار فارس قول داد درسفردیگری به استهبان از امکانات وآزمایشگاه های این دانشگاه بازدید به عمل آورد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ