تعداد ۴۵۸ مقاله به دبیر خانه نهمین همایش ملی ریاضی ارسال شده است

.

دکتر رضایی گفت:نهمین همایش ملی ریاضی در پردیس شماره ۱ دانشگاه پیام نور استان کرمان برگزار می شود
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، دبیر نهمین همایش  ملی ریاضی دانشگاه پیام نور ضمن بیان فعالیتهای انجام شده در دبیرخانه این همایش گفت : دانش امروزی در نهایت شایستگی مبین اشتراک علوم مختلف می باشد، در این بین نمی توان ارتباط تنگاتنگ ریاضی با سایر علوم را منکر شد.
وی افزود: یرگزاری این همایش فرصتی را فراهم نموده تا اساتید و پژوهشگران این عرصه به ارائه و تبادل نظر درباره یافته های جدید خود در مباحث علوم ریاضی بپردازند و امید است ماحصل مساعی و تلاش برگزار کنندگان بتواند رضایت خاطر میهمانان گرامی را فراهم آورد و موجب گردد تا آنان از منظر لطف و عنایت، کاستی ها و کمبودها را با دیده اغماض بنگرند.
رضایی با اعلام رضایت از استقبال خوب پژوهشگران ریاضی از این همایش ملی گفت :نهمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور با فراخوان چند ماهه خود توانست، تعداد۴۵۸ مقاله از طریق دبیر خانه همایش دریافت نماید و با توجه به بررسی و داوری های به عمل آمده،تعداد ۱۶۵ مقاله به صورت سخنرانی و ۱۲۴ مقاله به صورت پوستر پذیرفته شده و سایر مقالات در اولویت ارائه قرار نگرفته اند.
اکبر رضایی ادامه داد :از مشخصه های بارز این همایش حضور اساتید برجسته در زمینه های مختلف ریاضی است که نشان دهنده اعتماد آنان به این فرآیند علمی است. ازبرنامه های جانبی این همایش کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار زی پرشین خواهد شد .
دبیر این همایش ملی افزود: لازم است مراتب قدردانی و امتنان خود را از انجمن ریاضی ایران، انجمن سیستم های فازی، انجمن سیستم های هوشمند و سایر حمایت کنندگان و کلیه همکاران علمی و اجرایی همایش ابراز نمایم و برای همه میهمانان ارجمند آرزوی سربلندی و اقامتی خوش در دیار کریمان داشته و امیدوارم، برنامه های این همایش زمینه ارتقای علمی شرکت کنندگان را فراهم نماید.
نهمین همایش ملی ریاضی در پردیس شماره ۱ دانشگاه پیام نور استان ۲۶و۲۷ مهر ماه بر گزار خواهد شد

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ