برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشگاه پیام نورمرکز یزد

.

  

به گزارش روابط عمومی دانشگاه : دستور کار این جلسه بررسی تشکیل انجمن گردشگری و جهانگردی و همچنین پخت آش نذری در ماه محرم توسط بسیج دانشجویی دانشگاه بود که ابتدا با حضور دانشجویان رشته ی مدیریت جهانگردی و ارائه توضیحات لازم در خصوص نحوه‌ی فعالیت انجمن گردشگری دانشگاه پیام نور مرکزیزد، موضوع مورد تصویب شورا قرار گرفت. در خصوص پخت آش نذری مقرر شد بعد از پیگیری امور اداری و بسیج دانشجویی و آماده شدن مقدمات کار، موضوع مجدداً جهت بررسی در دستور کار شورا قرار گیرد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ