مسائل مختلف علمی و آموزشی گروه حقوق بررسی شد

.

مسائل مختلف علمی و آموزشی گروه حقوق مانند؛ آئین نامه فعالیت های کمی، نحوه تکمیل موظف اعضای علمی، مشارکت کل اعضای علمی واجد شرایط در راهنمایی و رساله دانشجویان، لزوم باور توانمندیهای علمی اعضای دانشگاه و کاهش واگذاری دروس به اعضای خارج از دانشگاه و هم چنین مسائل دیگری در خصوص مشارکت بیشتر اعضای گروه حقوق در مسئولیت مدیران گروههای استانی، مرکز مطالعات حقوقی و لزوم تسریع در پرونده‌های ارتقاء اعضای گروه حقوق در دیدار اعضای علمی گروه حقوق با معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، به صورت مرتب با اعضای علمی گروههای مختلف آموزشی دیدار و در خصوص مسائل آموزشی، علمی بحث و تبادل نظر می کند. آخرین دیدار معاونت آموزشی با اعضای علمی گروه حقوق برگزار شد و به زودی جلسه ای نیز به صورت ویدئو کنفرانس توسط معاونت آموزشی با اعضای علمی سراسر کشور برگزار خواهد شد تا کسانی که امکان حضور در تهران را ندارند نیز بتواند در تبادل نظر و تجربه مشارکت فعال تر داشته باشند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ