قائم مقام دانشگاه پیام نور کشور از مرکز کرمان بازدید کرد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دکتر احمد اکبری در بازدید از مرکز کرمان گفت: پروژ ه های عمرانی در دانشگاه باید طوری اجرا شوند که سایر سازمانها از دانشگاه پیام نور الگو بگیرند.
قائم مقام دانشگاه پیام نور افزود:اجرای پروژه های با کیفیت و زیبا در دانشگاه پیام نور می تواند زمینه های بسیار خوبی را برای جذب دانشجو فراهم کند.
اکبری ،در بازدید از مرکز کرمان با اشاره به اجرای پروژهای عمرانی گفت: محیط دانشگاه باید در شان دانشجو ودانشگاه باشد
قائم مقام دانشگاه پیام نور با اشاره به اجرای تمامی پروژ ه ها به طور دقیق افزود: تمامی امور دانشگاه باید بر پایه کیفیت، برنامه ریزی و با نظارت دقیق مسئولین مربوطه انجام شود.
قائم مقام رئیس دانشگاه پیام نور در حاشیه این بازدیدها با توجه فضای موجود در مرکزکرمان،گفت : سایت انرژی های خورشیدی به زودی در مرکزکرمان احداث می شود.
اکبری از پروژه های عمرانی مرکز کرمان  شامل ، محوطه سازی ، فضای سبز ،یادمان شهدای گمنام ، سردرب دانشگاه ،پردیس شماره ۲وپردیس شماره ۱دانشگاه پیام نورمرکز کرمان بازدید واز تلاش های مسئولین استان ومرکز تقدیر نمود.
در این بازدید خانم دکتر معین الدینی رئیس دانشگاه پیام نوراستان کرمان گفت: با حمایت و مساعدت های سازمان مرکزی ،دانشگاه پیام نور کرمان توانسته است گامهای مثبت در راستای اجرای فعالیتهای عمرانی بردارد.
همچنین دکتر محمود فرهادیان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز کرمان در این بازدید، گزارشی از روند توسعه و پیشر فتهای عمرانی وفضای سبز ارائه کردند.
دراین بازدیددکتر نجف زاده معاون مرکز کرمان وحسینی نسب مسئول عمرانی استان وجمعی از مسئولین حضور داشتند

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ