درخشش دانشجوی تفتی در بیست ویکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم دانشجویان دانشگاه پیام نور کشور

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، محسن سالاری دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تفت در بیست ویکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم دانشجویان دانشگاه پیام نور دربخش کتبی ( رشته:آشنایی باترجمه وتفسیر قرآن کریم) به مقام اول کشوری دست یافت.
شایان ذکر است این مسابقه هر ساله در سطح کشوری در مراکز دانشگاه پیام نور بصورت هماهنگ و یکپارچه برگزا ر میگردد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ