.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور؛ متینه رحیمی دانشجوی دانشگاه پیام نور اراک موفق به کسب مقام دوم در بخش کتبی در رشته پرسمان قرآنی در بیست و یکمین جشنوراه قرآن وعترت دانشگاه های پیام نور در سراسر کشور شد.
سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز اراک در پیامی کسب مقام دوم توسط متینه رحیمی را در بین دانشجویان شرکت کننده در بیست ویکیمن جشنواره قرآن وعترت دانشگاههای پیام نور سراسر کشوردر بخش کتبی در رشته پرسمان قرآنی را خدمت رحیمی و خانواده محترمشان تبریک وتهنیت عرض نمود .
دکتر بساکی گفت: جامعه ای که با قرآن مانوس باشد هویتش قرآنی است و همان گونه که جسم نیاز به پناهگاه دارد، روح نیز در این دنیا و آخرت به پناهگاهی مطمئن نیازمند است و قرآن می تواند بهترین پناهگاه برای روح انسان باشد. با تدبر در آیات قرآنی که به فرمایش قرآن " این کتاب نوری است برای بشریت تا بوسیله آن هدایت شوند" می توان به اهمیت مفاهیم قرآنی رسید.
وی در ادامه افزود: تلاوت قرآن در خانه به برکت و نورانیت اهل آن خانه افزوده می شود و خانه ای که از تلاوت قرآن بدور باشد جایگاه شیطان است و برکت از اهل خانه، دور می شود.
وی تصریح کرد: همانطور که قرآن به بشر امروز هویت و ماهیت خدایی می دهد گروهی نیز با خصم و عاری از بعد قرآنی در یمن و سایر کشورهای مسلمان دست به کشتار جمعی زده و دنیا را به قهقرا می کشانند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ