جلسه سفیران سلامت در دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد استان اصفهان برگزار شد

.

ضمن هماهنگی و تعامل با شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد، انجمنهای علمی روانشناسی ، زیست شناسی و کانون هلال احمر دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد به عنوان سفیران سلامت فعالیت خود را در دانشگاه آغاز کردند.

این جلسه که با حضور خانم اسماعیلی کارشناس شبکه بهداشت و درمان نجف آباد و خانم دکتر اشراقی رابط بهداشت مرکز نجف آباد تشکیل گردید دارای یک هدف اصلی است که آن "پیشگیری بهتر از درمان " می باشد.
اسماعیلی کارشناس شبکه بهداشت و درمان در مورد طرح سفیران سلامت گفت: طرح سفیر سلامت دانشجویی طرحی کشوری است. اواخر سال ۹۴ برنامه ملی خود مراقبتی ، بعد از طرح تحول نظام سلامت اعلام شد که دارای شاخه های متعددی از جمله سفیر خانوار، سفیر دانشجویی ، گروههای خودیار در سازمانها و شوراها برگزار شد که به طور همه جانبه در آحاد مردم نفوذ پیدا کرده و خود مراقبتی را رواج داد یکی از شاخه های آن هم خود مراقبتی دانشجویی است که در نجف آباد فقط در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه پیام نور انجام شده است .
اسماعیلی در مورد تعریف خود مراقبتی گفت: خود مراقبتی به زبان ساده این است که ما یاد بگیرم چگونه مراقب خود باشیم یعنی اینقدر دانش و آگاهی و نگرش ما بالا برود و عملکرد خوبی داشته باشیم که بتوانیم از خود مراقبت کنیم. طبق مقالات علمی حدود ۶۰ تا ۸۵ درصد سلامتی هر فرد دست خودش است یعنی اگه ما بتوانیم یک خود مراقبتی صحیح را آموزش بدهیم می توانیم شخص را در حقیقت ۶۰ تا ۸۵ درصد از نظامهای سلامت بی نیاز کنیم. در کشورهای پیشرفته سالهاست خود مراقبتی پایه گذاری شده است و ما الان نتایج مثبت آن را استفاده کرده ایم و تازه شروع کرده ایم.

کارشناس شبکه بهداشت و درمان نجف آباد علت دیر شروع شدن طرح خود مراقبتی در ایران را دیر شروع شدن بیماریهای مزمن در کشور دانست و گفت : کشورهای پیشرفته ساختارشان از نظر بیماریها با ما متفاوت است، زمانی که ما درگیر بیماریهای عفونی و بیماریهای مربوط به بهداشت فردی بودیم آنها درگیر بیماریهای فشارخون، سرطان و غیره بودند زیرا تکنولوژی در کشورهای پیشرفته زودتر آمده است و در نتیجه کم تحرکی و بیماریهای مزمن زودتر در این کشورها شکل گرفت.
خانم اسماعیلی در ادامه افزود: این زودتر درگیر شدن کشورهای پیشرفته با بیماریهای مزمن باعث تجربه خوبی برای ما شده است براساس تجربیات این کشورها چون بیماریهای مزمن را نمی توان با واکسن و آنتی بیوتیک درمان کرد بنابراین باید به سمت، خودمراقبتی،پیشگیری، سبک زندگی سالم ، تغذیه سالم ، تحرک مناسب ، کنترل رفتارهای پرخطررفت و ما باید از این تجربه مثبت استفاده کنیم.
کارشناس شبکه بهداشت و درمان همچنین در پایان سخنان خود اعلام کرد در راستای اجرای طرح خود مراقبتی تا کنون ۲۰۰۰۰ سفیر سلامت در نجف آباد سازماندهی شده اند.
در پایان جلسه سفیران سلامت دانشگاه پیام نور مقرر شد در تاریخهای ۲۳ و ۲۴ مهر ماه همایشی تحت عنوان سفیران دانشجویی سلامت در مرکز نجف آباد با موضوع اعتیاد، پیشگیری از خوادث، تغذیه، ایدز و سلامت روان تشکیل گردد.
همچنین در تاریخ ۱۵ مهر ماه پیش آزمون سفیران سلامت ویژه دانشجویان سفیر سلامت در دانشگاه پیام نور نجف آباد برگزار می گردد تا این دانشجویان رسما فعالیت خود را به عنوان سفیر سلامت دانشجویی آغاز نمایند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ