راه اندازی صفحات(homepage) علمی دانشجویان دوره دکتری

.

دکتر جعفر تنها از راه اندازی صفحات علمی دانشجویان دوره دکتری خبر داد و گفت: با تلاش و پیگیری کارشناسان دفتر آمار و فناوری اطلاعات و در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک، صفحات homepage علمی دانشجویان دوره دکتری دانشگاه با آدرس http://stu.phd.pnu.ac.ir آماده بهره برداری شده است.
مدیرکل دفتر آمارو فناوری اطلاعات افزود:دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه پیام نور ضمن تکمیل و به روزرسانی صفحه پروفایل شخصی خود در آدرس اینترنتی رسمی دانشگاه می توانند نسبت به درخواست فعال سازی پست الکترونیک جدید دانشگاه و خدمات مرتبط با آن از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند.
وی همچنین اظهار داشت: برنامه ریزی لازم جهت ارائه این خدمت به سایر دانشجویان مقاطع دیگر نیز صورت گرفته و در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ