وزارت تحصیلات عالی افغانستان از دانشگاه پیام نور تقدیر کرد

.

ریاست ارتقای کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی افغانستان پس از بررسی میزان کیفیت نهادهای تحصیلی این کشور، از دانشگاه پیام نور مرکز کابل به دلیل موفقیت در کسب نمره استاندارد بورد ارتقای کیفیت و اعتباردهی، تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی، وزارت تحصیلات عالی افغانستان طی نامه ای به ریاست دانشگاه پیام نور، ضمن تبریک این موفقیت، از دانشگاه پیام نور به دلیل برخورداری از استاندارد معیارهای کیفی و مسئولیت پذیری قدردانی نمود.
گفتنی است، دانشگاه پیام نور به عنوان یک دانشگاه بین المللی دارای ۱۶ نمایندگی در خارج از کشور بوده و از ۶۴ کشور دنیا نیز دانشجو می پذیرد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ