دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مرکز یاسوج مدال نقره رابه خود اختصاص داد

.

سعیده محمدی حمید آباد دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مرکز یاسوج در مسابقات کشوری کونگ فو پرتوآ موفق به کسب مقام دوم قهرمانی و مدال نقره شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ،دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مرکز یاسوج،سعیده محمدی حمیدآباد در رشته ورزشی کونگ فو پرتوا در استان تهران با حضور ۱۴استان و۲۰۰ورزشکار موفق به کسب مقام دوم و مدال نقره مسابقات کشوری شد.
سعیده محمدی حمیدآباد از سال ۱۳۸۹ شروع به فعالیت در رشته ورزشی کونگ فو پرتو آ نموده است و در طی فعالیت های مکرر در این مدت موفق به کسب مقام اول و مدال طلا در مسابقات کشوری که در سال ۱۳۹۴ در وزن ۵۷کیلوگرم به میزبانی استان اصفهان برگزار شد و در سال ۱۳۹۵ در مسابقان کشوری که در استان فارس به میزبان شیراز بود موفق به کسب مقام اول و مدال طلا در وزن ۵۷ شده است و در سال ۱۳۹۶ در مسابقات کشوری به میزبانی تهران موفق به کسب مقام دوم و مدال نقره در وزن ۵۷ شده است.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ