یزدان کرمی دانشجوی عمران دانشگاه پیام نو مرکز شیراز مقام دوم مسابقات ملی سازه های ماکارونی را بدست آورد.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، یزدان کرمی دانشجوی رشته عمران این دانشگاه در چهارمین دوره مسابقات ملی سازه های ماکارونی و دومین دوره مسابقات ملی بتن ، موفق به کسب مقام دوم بخش ستون فشاری و مقام سوم راندمان دهانه ۴۵ درجه شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ