نشست فرهنگی با حضور دکترشهریاری،مدیرکل فرهنگی وفوق برنامه

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان ایلام مدیرکل فرهنگی وفوق برنامه دانشگاه پیام نور؛ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری امام حسین(ع) گفت؛قیام ابا عبدالله الحسین(ع)بزرگترین کارفرهنگی والگوی جوامع بشری است ومابایستی به ادامه راه،تبلیغ وسرلوحه قرار دادن راه وروش ائمه اطهاراهتمام ورزیم.

دکترشهریاری به تاکید مقام معظم رهبری بر برگزاری کرسی های آزاد اندیشی اشاره نمودندوگفت؛دراین مهم از ظرفیت وپتانسیل های اساتیدودانشجویان استفاده نماییم

 باغدارنیا دراین نشست گفت؛حضور حداکثری دانشجویان دربرنامه های فرهنگی ملاک کارماست واینکه تمام سلایق را دربرنامه ریزی وبرنامه های فرهنگی لحاظ کنیم

معاون مدیرکل فرهنگی وفوق برنامه گفت:: د انشگاه پیام نورباچهار سازمان بزرگ کشور،سازمان اوقاف وامور خیریه-سازمان اموردانشجویان-وزارت ارشاداسلامی-جهاد دانشگاهی تفاهم نامه همکاری در برگزاری کارگاههای آموزشی داردودانشگاهیان پیام نورمی توانند گواهی های آموزشی معتبر دریافت نموده وکارآفرینی نمایند.

وی هم چنین تصریح کرد؛ اولویت مسئولین فرهنگی برگزاری کارگاههای آموزشی/مهارتی است وانجمن های علمی امروز باید کارآفرین باشندنیازسنجی کرده وبراساس نیاز دانشجویان کارگاههای آموزشی برگزارنمایندوبدین طریق درامدزایی نمایند.

ریاست دانشگاه پیام نور استان ایلام ضمن عرض خیرمقدم وتسلیت ایام محرم الحرام گفت؛کارفرهنگی انسان سازی است وبهترین کارفرهنگی برای دانشگاه پیام نورایام اربعین سالار وسرور شهیدان است باتوجه به اینکه قریب ۳میلیون نفر از مرز مهران در سال گذشته تردد داشته وامسال نیزاین روند ادامه خواهدداشت ما ازاین فرصت استفاده نموده موکب ،ایستگاههای مذهبی وفرهنگی برپانموده وبسته های فرهنگی توزیع خواهیم نمود.

دکتر منصوری به اشتراکات فرهنگی وقومی با استان های همسایه کشور عراق اشاره کرد وافزدوند سعی وتلاش ما اینست ازاین پتانسیل درحوزه فرهنگی ورزشی وجذب دانشجوو… استفاده نموده وتاکنون دیدارهایی صورت گرفته است.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ