مهلت ثبت درخواست مهمانی، تغییر رشته و انتخاب واحد تا ۷ مهر تمدید شد

.

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند، ارائه درخواست مهمان ، مهمان دائم ،تغییررشته و انتخاب واحد، دانشجویان تا تاریخ ۷/۷/۹۶ تمدید گردید.
ضمنا ثبت نام حضوری و انتخاب واحد دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد ورودی سال ۹۶ نیز تا تاریخ مذکور تمدید گردید.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ