کتاب گذری تصویری بر بخشی از تاریخچه کشتی فساتوسط دانشجوی دانشگاه پیام نور ششده و قره بلاغ و عضو انجمن حقوق این دانشگاه به چاپ رسید

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ، کتاب " گذری تصویری بر بخشی از تاریخچه کشتی فسا" توسط سید مهدی ذکریا دانشجوی رشته حقوق این دانشگاه به چاپ رسید. وی هدف از انتشار این کتاب را کسترش فرهنگ پهلوانی در شهرستان فسا دانست و در خصوص چاپ کتاب گفت :
تا کنون چندین کتاب¬ درباره¬ی تاریخ فسا به رشته¬ی تحریر درآمده است که با وجود زحمات نویسندگان آن، در هیچ¬یک به تاریخچه¬ی ورزش خاصی در فسا اشاره¬ای نشده است. از آنجا که فرهنگ مکتوب، ماندگارتر بوده و کمتر دچار تحریف می¬شود و نیز حافظه، توانایی ثبت وقایع را به¬طور دقیق و طولانی مدت ندارد، اینجانب به¬ علاقه¬ی زیادی که به ورزش کُشتی داشته ، چند سالی بود که مصمم به نگاشتن درباره¬ی پیشینه¬ی کُشتی در زادگاهم فسا بودم ولی به¬دلیل کمبود وقت و نداشتن امکانات کافی، تا کنون این مهم میسّر نگردیده بود.
این مجموعه¬ی نفیس که حاصل حدود چهار سال پژوهش میدانی است حاوی اسناد هیئت کشتی فسا، حکم ورزشکاران و مربیان و داوران، تکه های جراید مربوط به ورزشکاران فسایی و مجموعه ای بسیار نفیس از سیر تکامل و کشتی گیران فسا می باشد. البته علی¬رغم تمامی تلاش¬های صورت گرفته، مستحضریم که مجموعه¬ی حاضر حاوی تمامی حوادث و وقایع مربوط به کُشتی فسا نمی¬باشد و همه¬ی سایه روشن¬های این ورزش در فسا، آن¬طور که باید و شاید را عیان نمی¬سازد. چه بسا افرادی که در اعتلای این ورزش در فسا نقش¬های مهمی ایفا نموده و ما به نام و نشانشان آگاهی نیافته باشیم. در هنگام جمع¬آوری این مجموعه، به دلایل مختلف، دسترسی به تمام کُشتی¬گیران در فسا میسر نگردید. علاوه بر آن، درگذشت تنی چند از این بزرگواران تأسفمان را دوچندان کرد و نیز عده¬ای به دلایل شخصی از همکاری با پدیدآورندگان اثر امتناع ورزیدند.
نکته¬ی حائز اهمیت دیگری که بر خود واجب دانستیم به اطلاع مخاطبان این مجموعه برسانیم این است که هیچ پژوهشی از خطا ایمن نمی¬باشد و این مجموعه نیز بی¬تردید کاستی¬هایی دارد. تمام اطلاعات مندرج در پی¬نوشت عکس¬ها توسط شخص اهداء کننده¬ی عکس ارائه گردیده که امید به صحت آن¬ها داریم و در صورت مغایرت اطلاعات هر عکس با واقعیت، در صورت ارائه¬ی سند و بیان دقیق اطلاعات، انشاالله در چاپ¬های بعدی این اثر کاستی¬ها و ایرادات مجموعه ویرایش می¬گردد.
در پایان اظهار امیدواری کرد با ارائه این مجموعه کمکی هرچند ناچیز به ارتقاء و شناساندن هر چه بهتر و بیشتر این ورزش ملی در شهر خود کرده باشم و این تاریخچه مصوّر و مکتوب برای آیندگان باقی بماند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ