استارت آپ و شتاب دهنده محتوای دیجیتال فرهنگی اسلامی برگزارشد

.

جهت استفاده از ظرفیتها و همکاری های مشترک به منظور اشتغال زایی، توانمند سازی و انتقال تجارب برتر در استان یزد، برای اولین بار در ایران، رویداد استارت اپ و شتاب دهنده محتوای دیجیتال فرهنگی اسلامی با محوریت دانشگاه پیام نور استان یزد برگزار میشود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه: جهت استفاده از ظرفیتها و همکاری های مشترک به منظور اشتغال زایی، توانمند سازی و انتقال تجارب برتر در استان یزد، برای اولین بار در ایران، رویداد استارت اپ و شتاب دهنده محتوای دیجیتال فرهنگی اسلامی با رویکرد صادرات به کشورهای عربی در ۲ و ۳ آذر ماه سال جاری در دانشگاه پیام نور استان یزد برگزار خواهد شد.

 در این رابطه جلسه ای با حضوردکتر فداکار مدیر کل ارتباطات استان یزد، نمایندگان دانشگاه ها ، رییس بنیاد نخبگان و ارگانهای ذینفع برگزار شد، دکتر عابسی به عنوان رییس این استارت اپ منصوب شدومقرر گردید تمام ارگانهای ذینفع در این رویداد مشارکت داشته باشند.

 

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ