تشکیل جلسه روسای مراکز وواحدها دردانشگاه پیام نور استان یزد

.

در آستانه سال تحصیلی جدید وثبت نام دانشجویان جدیدالورود جلسه روسای مراکز وواحدها ومدیران ستادی ،به ریاست دانشگاه پیام نور استان یزد تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه:   درابتدای این جلسه دکتر سعید عابسی ضمن خیر مقدم  گزارش کوتاهی از جلسه روسای استانی دانشگاههای پیام نور کشور با سرپرست وزارت علوم ارائه کرد ودغدغه های سرپرست وزارت ،ریاست عالیه دانشگاه ومعاونین وی را در مورد جذب دانشجویان جدیدالورود وحفظ دانشجویان موجود را به اعضای جلسه ابلاغ کرد.

در ادامه دکتر ناصر محمدی رییس پیام نور تفت ودبیر کارگروه جذب دانشجوی پیام نور استان یزد با بیان گزارشی ،جذب دانشجو در پیام نور استان یزد با توجه به نسبت جمعیت استان را خوب اعلام کرد وراهکارهایی را در جهت چگونگی ثبت نام حداکثری قبول شدگان ارائه داد.

درادمه سایر روسای مراکز وواحدهای گزارشی از تعداد پذیرفته شدگان وآمار ثبت نام شدگان تا امروز را اعلام کردند.

در پایان رییس پیام نور استان یزد از مسئولین مراکز ومدیران ستادی خواست از مناسبتهای مذهبی دهه اول محرم جهت شناساندن قابلیتهای دانشگاه پیام نور به جامعه حداکثر استفاده را بنمایند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ