سیاست های پولی و مالی و قوانین بانکداری از عوامل مهم تورم در کشور است

.

  

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، دکتر علیرضا آبرود در این نشست ضمن ارائه گزارشی از ظرفیت ها و پتانسیل های دانشگاه پیام نور استان اظهار کرد : سیاست های پولی و بانکداری در کشور نقش مهمی در تورم و به تبع آن نابسامانی اقتصادی را رقم زده است.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ