مهلت درخواست مهمانی، تغییر رشته و انتخاب واحد تمدید شد

.

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، با توجه به درخواست مکرر دانشجویان و عدم موفقیت در ثبت درخواست ها در مهلت تعیین شده، بار دیگر مهلت ثبت درخواست مهمان ، مهمان دائم ،تغییررشته و انتخاب واحد، تا تاریخ ۳۱ شهریورماه ۹۶ تمدید گردید.
ضمنا ثبت نام غیرحضوری دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال ۹۶ نیز تا تاریخ مذکور تمدید گردید.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ