کسب مقام اول کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال ۹۶

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان اصفان فکبری محمدی دانش آموخته رشته آب و هوا شناسی دانشگاه پیام نور مرکز زرین شهر در کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ با کسب رتبه ۱ آزمون،  در رشته مخاطرات محیطی،  دانشگاه  تهران پذیرفته شده و ثبت نام کرد.

 کبری محمدی ورودی سال ۱۳۹۰ دانشگاه پیام نور مرکز زرین شهر بوده و دانش آموخته سال ۱۳۹۴ می باشد . وی همچنین موفقیت در کنکور سراسری کارشناسی ارشد و کسب رتبه ۱ این کنکور را مدیون حضور در دانشگاه پیام نور و بهره مندی از سیستم آموزشی این دانشگاه می داند. به همین جهت مصاحبه ای با نامبرده توسط اداره فرهنگی و روابط عمومی این مرکز دانشگاهی با وی انجام گرفته است که ذیل خبر می باشد.

 

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ