راه اندازی مرکز SCD (توانمند سازی مهارتی دانشجویان) در دانشگاه پیام نور خرامه

.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نورخرامه ، لین جلسه ستاد راه اندازی مرکز SCD در راستای اجرای طرح توانمندسازی مهارتی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی با رویکرد اشتغال در دانشگاه پیام نورخرامه تشکیل شد

دراین نشست مقرر شد همزمان با افتتاح پروژه های دانشگاه ،مرکز ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان (SCD ) با همکاری مرکز فنی و حرفه ای شهرستان افتتاح گردد. مرکز فنی و حرفه ای شهرستان خرامه سال گذشته در ایجاد مرکز کار آفرینی با دانشگاه تعامل و همکاری چشمگیری داشته است.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ