.

ضمن تبریک قبولی به پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سراسری سال ۹۶ دانشگاه پیام نور به استحضار می رساند؛ لینک نتایج نهایی آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۹۶ قابل دسترسی است.

نتایج نهایی آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۹۶

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ