از همراهی وزیر علوم و اعضای شورای گسترش تقدیر کرد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر رستمی ابوسعیدی ریاست عالی دانشگاه که خود عضو شورای گسترش می باشد  در خصوص بررسی  اسا س نامه دانشگاه در  شورای گسترش آموزش عالی کشور گفت:
امروز ۹۶/۴/۲۵ راس ساعت 7/30 جلسه شورای گسترش تشکیل شد و در  این جلسه بررسی  اساس نامه دانشگاه  در دستور کار قرار گرفت ، در این جلسه  بر سیاست های کلی وزارت علوم کما فی السابق در دانشگاه پیام نور تاکید شد.

وی در ادامه افزود: در اساسنامه دانشگاه  ، آموزش های نیمه حضوری و  ترکیبی مورد تاکید قرار گرفت و فعالیت دانشگاه در تمام مقاطع تحصیلی اعم از کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری نیز مورد تایید قرار گرفت .

رییس دانشگاه درادامه گفت : دانشگاه پیام نور بر این اساس  می تواند در تمام رشته های تحصیلی مورد تایید وزارت علوم که قبلا دانشجو می پذیرفته،  دانشجو بپذیرد و در این خصوص محدودیتی ندارد .
در پایان ریاست دانشگاه از مقام عالی وزارت و اعضای محترم شورای گسترس تقدیر و تشکر کرد

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ