۱۲۳۰ نفر از کارکنان دانشگاه تبدیل وضعیت شدند

.

به  گزارش روابط عمومی دانشگاه،  با توجه به اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی کارکنان اعم از اداری و علمی تبدیل وضعیت در سنوات گذشته بوده است  ظرف مدت قریب به دو سال اخیر با پیگیری‌های ریاست دانشگاه شناسایی جناب آقای دکتر رستمی ابوسعیدی و تلاش‌های مداوم معاون اداری مالی و عمرانی و همکارانشان در این حوزه تعداد هزار و ۲۳۰ نفر از همکاران تبدیل وضعیت شدند.

بر اساس این گزارش دکتر رستمی ابوسعیدی از ابتدای  ریاستش در دانشگاه پیام نور و اطلاع از نگرانی‌های همکاران اداری و علمی در زمینه تبدیل وضعیت با پیگیری
 
و رایزنی با مقام عالی وزارت و سازمان برنامه و بودجه شرایط تبدیل وضعیت همکاران را مهیا ساخته و علاوه بر تعداد فوق الذکر تعداد قریب به ۶۰۰  شماره مستخدم

واصل شده و ۳۰۰ پرونده دیگر نیز در دست اقدام می باشد.

گفتنی است در خصوص اعضای هیئت علمی علاوه بر همکارانی که تبدیل وضعیت شده اند  نیز دبیرخانه هیئت جذب دانشگاه با برگزاری جلسات منظم ضمن تعیین تکلیف تعداد زیادی از پرونده های مربوط به اعضای هیات علمی که در سنوات گذشته برای ایشان حکم پیمانی مشروط صادر شده بود با دستور ریاست دانشگاه و اهتمام معاون اداری مالی ضمن صدور احکام پیمانی این عزیزان،  اکثریت پرونده ها  تعیین تکلیف شده و  جهت صدور مجوز به وزارت علوم ارسال شده است
.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ