نمره دروس اختیاری با تاثیر در معدل در کارنامه درج می گردد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه،  با توجه به بخشنامه وزارت علوم  تحقیقات و فناوری در خصوص اصلاح تبصره ۲ مربوط به  دروس اختیاری بخشنامه قبلی وزارت
متبوع و پی نوشت ریاست عالی دانشگاه،  دروس مهارت زندگی دانشجویی،  ارزش‌های دفاع مقدس،  فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، شناخت محیط زیست،  مدیریت بحران و استاندارد سازی در چارچوب سنوات مجاز و مازاد بر سقف واحدهای دوره،  ارائه شده و با ثبت نمره دروس و تأثیر در معدل در کارنامه تحصیلی دانشجو درج می گردد

لذا با عنایت به دستور ریاست دانشگاه، کلیه مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور ملزم به رعایت تبصره مذکور و درج نمره دروس یادشده در کارنامه تحصیلی دانشجو  با تأثیر بر معدل می‌باشند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ