مهلت انتخاب واحد ترم تابستان تا ۱۹ تیر ماه تمدید شد

.

مهلت انتخاب واحد تا ۱۹ تیرماه تمدید شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه با توجه به اینکه تعدادی از دانشجویان موفق به ثبت نام در ترم تابستان نشده اند ، مهلت انتخاب واحد ترم تابستان تا ۱۹ تیرماه سال جاری تمدید شد .

این مهلت قابل تمدید نخواهد بود لذا کلیه دانشجویان باید در مهلت مقرر نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ