مهلت انتخاب واحد تا ۱۶ تیرماه تمدید شد

.

به گزارش روابط عمومی مهلت انتخاب واحد ترم تابستان تا ۱۶ تیرماه سال جاری تمدید شد .
این مهلت قابل تمدید نخواهد بود لذا کلیه دانشجویان باید در مهلت مقرر نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ